Roar Kjærnstad

Roar Kjærnstad (f. 1975) Uttrykket til Roar Kjærnstad handler om å kombinere abstrakte og figurative former. Kunstnerens mål er å få abstrakte flater og klanger til å møte det klare og gjenkjennelige.

Kjærnstad har studert billedkunst ved Nansenskolen, og ved Royal Art Academy i Antwerp.

Roar Kjærnstad: "DAGEN" Roar Kjærnstad: "ANTIKK" Roar Kjærnstad: "ANDEDAMMEN" Roar Kjærnstad: "SWALLOW"
Roar Kjærnstad:
DAGEN
(2012)
eggoljetempera på lerret
45 x 45
Roar Kjærnstad:
ANTIKK
(2012)
eggoljetempera på lerret
90 x 110
Roar Kjærnstad:
ANDEDAMMEN
(2012)
eggoljetempera på lerret
74 x 68
Roar Kjærnstad:
SWALLOW
(2012)
eggoljetempera på lerret
90 x 90
Roar Kjærnstad: "STUDIE FRA SHELTER" Roar Kjærnstad: "BEHIND" Roar Kjærnstad: "CAPTAIN BEEF HART`S HAT" Roar Kjærnstad: "PORTRETT STUDIE"
Roar Kjærnstad:
STUDIE FRA SHELTER
(2012)
eggoljetempera på lerret
49 x 49
Roar Kjærnstad:
BEHIND
(2012)
eggoljetempera på lerret
30 x 30
Roar Kjærnstad:
CAPTAIN BEEF HART`S HAT
(2012)
eggoljetempera på lerret
30 x 30
Roar Kjærnstad:
PORTRETT STUDIE
(2012)
eggoljetempera på lerret
30 x 36
Roar Kjærnstad: "TUTORIAL" Roar Kjærnstad: "DIKTE PORTRETT" Roar Kjærnstad: "IN THE GLASS HOUSE" Roar Kjærnstad: "PLAYGROUND"
Roar Kjærnstad:
TUTORIAL
(2012)
eggoljetempera på lerret
40 x 50
Roar Kjærnstad:
DIKTE PORTRETT
(2012)
eggoljetempera på lerret
27 x 27
Roar Kjærnstad:
IN THE GLASS HOUSE
(2012)
eggoljetempera på lerret
90 x 130
Roar Kjærnstad:
PLAYGROUND
(2012)
eggoljetempera på lerret
90 x 130
Roar Kjærnstad: "SHELTER" Roar Kjærnstad: "SERENADE" Roar Kjærnstad: "PANORAMA"  
Roar Kjærnstad:
SHELTER
(2012)
eggoljetempera på lerret
140 x 180
Roar Kjærnstad:
SERENADE
(2011)
eggoljetempera på lerret
100 x 100
Roar Kjærnstad:
PANORAMA
(2011)
eggoljetempera på lerret
73 x 100
 
Norwegian English