Marte Lill Somby

Marte Lill Somby: "BRYTNINGSTID" Marte Lill Somby: "JÁBMEÁIBMU" Marte Lill Somby: "MU ÁHČČI ÁLET, LEMET, JOVVNA, LEMET " Marte Lill Somby: "ROHTTUÁIBMU"
Marte Lill Somby:
BRYTNINGSTID

woodcut
58 x 52
Marte Lill Somby:
JÁBMEÁIBMU

woodcut
80 x 110
Marte Lill Somby:
MU ÁHČČI ÁLET, LEMET, JOVVNA, LEMET

woodcut
42 x 56
Marte Lill Somby:
ROHTTUÁIBMU

woodcut
80 x 110
Marte Lill Somby: "GEAÐGGIT MAID LEAN ČOAGGÁN MANIMUŠ J"    
Marte Lill Somby:
GEAÐGGIT MAID LEAN ČOAGGÁN MANIMUŠ J

woodcut
78 x 24
   
Norwegian English