Jens Johannessen

Jens Johannessen (f.1934) blir omtalt som en av etterkrigsgenerasjonens viktigste malere. Som kunstner opererer han i grenseland mellom det moderne og det postmoderne med en sterk formbevissthet og koloristisk sikkerhet.

Johannessen har siden han kom inn i den norske kunstmiljøet på 60-tallet, stilt ut en rekke steder, blant annet: Nationalgalleriet, Henie Onstad, Museet for Samtidskunst og Galleri Haaken. Sistnevnte fikk stor betydning for Johannessens karriere gjennom 60- og 70-tallet både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har Johannessen illustrert bøker av, blant annet: Amalie Skram, Peder Cappelen, Olaf Bull og Ibsen. I 1998 ble han utnevnt til Kommandør av St.Olavs Orden og i 2005 mottok han Anders Jahres kulturpris.

Jens Johannessen: "uten tittel" Jens Johannessen: "uten tittel" Jens Johannessen: "uten tittel" Jens Johannessen: "uten tittel"
Jens Johannessen:
uten tittel
(2000)
litografi m/ramme
5.stk
Jens Johannessen:
uten tittel
(2000)
litografi m/ramme
5.stk
Jens Johannessen:
uten tittel
(2000)
litografi m/ramme
5.stk
Jens Johannessen:
uten tittel
(2000)
litografi m/ramme
5.stk
Jens Johannessen: "OMRINGET" Jens Johannessen: "KRIGSMASKINEN II"   
Jens Johannessen:
OMRINGET
(2005)
olje og tusj på lerret
100 x 70
Jens Johannessen:
KRIGSMASKINEN II
(1989)
litografi, akvarell
140 x 285
  
Norwegian English