Gro Mukta Holter

Gro Mukta Holter (f. 1976) er utdannet billedkunstner med hovedfag i tekstil/kunstfag på SHKS/Kunsthøgskolen i Oslo, 2003. Hun har siden vært aktiv som kunstner og designer og bor og jobber i Oslo.

Som billedkunstner er hun opptatt av identitet og hvordan vi formes gjennom arv og miljø. I arbeidene har hun referanser til populærkultur, historie, litteratur og filosofi. Her skaper hun en slags magisk realisme i grenseland mellom virkelighet og fiksjon. Holter benytter en kombinasjon av neonfarger, primærfarger og sobre, utvannede pigmenter. Denne vekslingen av farger henspiller på ulike kulturers bruk av farger - det som oppleves som kunstig i én kultur kan oppleves som naturlig og tradisjonelt i en annen.

Gro Mukta Holter: "KIMONO" Gro Mukta Holter: "SEILER" Gro Mukta Holter: "" Gro Mukta Holter: ""
Gro Mukta Holter:
KIMONO
(2016)
litografi
65 x 50
Gro Mukta Holter:
SEILER
(2016)
litografi
55 x 40
   
Gro Mukta Holter: "BIRTHDAY" Gro Mukta Holter: "FLOWERS TO FRIDA" Gro Mukta Holter: "" Gro Mukta Holter: "FALLING"
Gro Mukta Holter:
BIRTHDAY
(2011)
akryl på lerret
150 x 120
Gro Mukta Holter:
FLOWERS TO FRIDA
(2011)
akryl på lerret
80 x 80
  Gro Mukta Holter:
FALLING
(2011)
olje og akryl på lerret
100 x 100
Gro Mukta Holter: "" Gro Mukta Holter: "" Gro Mukta Holter: "" Gro Mukta Holter: ""
       
Gro Mukta Holter: "" Gro Mukta Holter: "" Gro Mukta Holter: "" Gro Mukta Holter: ""
       
Gro Mukta Holter: "FOREVER" Gro Mukta Holter: "BLOOD; MILK & HONEY" Gro Mukta Holter: "CLOSER" Gro Mukta Holter: ""
Gro Mukta Holter:
FOREVER
(2011)
linosnoitt 1/50
64 x 46
Gro Mukta Holter:
BLOOD; MILK & HONEY
(2011)
linosnitt 1/50
64 x 46
Gro Mukta Holter:
CLOSER
(2011)
linosnitt 1/25
21 x 30
 
Norwegian English