Line Schjølberg

Line Schjølberg arbeider med utgangspunkt i fotografiet. Hun finner inspirasjon i bøker, gamle fotoalbum, i media generelt og på internett. Ofte ender hun opp med å fjerne seg drastisk fra fotografiet og utgangspunktet – hun både strammer inn og visker ut – en teknikk mye brukt av den kjente kunstneren Gerard Richter. Schjølberg ønsker ikke å legge en for sterk føring på hvordan maleriet skal oppleves av betrakteren. Hun søker den spennende tvetydigheten og flere av maleriene hennes inneholder hemmeligheter og flyktige møter. Schjølberg benytter ofte barn i maleriene sine. Barn som historiefortellere, kan vekke personlige assosiasjoner og være døråpnere til lukkede rom.

Schjølberg har hatt flere separatutstillinger de siste årene, blant annet i Ålesund Kunstforening, Bodø Kunstforening og Sandefjord Kunstforening. Til sommeren tar hun del i et utendørs kunstprosjekt på Henie Onstad kunstsenter med en installasjon.

Line Schjølberg: "HAPPY DAYS ARE HERE AGAIN" Line Schjølberg: "SMOKE SIGNALS" Line Schjølberg: "INFINITY" Line Schjølberg: "KAMUFLASJE SORT / HVIT"
Line Schjølberg:
HAPPY DAYS ARE HERE AGAIN
(2021)
oli på lerret
100 x 120
Line Schjølberg:
SMOKE SIGNALS
(2020)
olje på lerret
140 x 100
Line Schjølberg:
INFINITY
(2019)
olje på lerret
160 x 140
Line Schjølberg:
KAMUFLASJE SORT / HVIT
(2018)
epoxy
39 x 19
Line Schjølberg: "ROMMET INNENFOR II" Line Schjølberg: "GJENNOM SKOGEN" Line Schjølberg: "ENDRING II" Line Schjølberg: "MAGISK DAG"
Line Schjølberg:
ROMMET INNENFOR II
(2018)
olje på lerret
100 x 120
Line Schjølberg:
GJENNOM SKOGEN
(2017)
akryl på lerret
120 x 140
Line Schjølberg:
ENDRING II
(2017)
akryl på lerret
80 x 80
Line Schjølberg:
MAGISK DAG
(2016)
olje på lerret
120 x 120
Line Schjølberg: "MAGISK VISITT" Line Schjølberg: "VÅGESTYKKET" Line Schjølberg: "LIVBØYE" Line Schjølberg: "FORLATT REIR"
Line Schjølberg:
MAGISK VISITT

akryl på lerret
100 x 100
Line Schjølberg:
VÅGESTYKKET
(2015)
akryl på lerret
50 x 50
Line Schjølberg:
LIVBØYE
(2015)
akryl på lerret
50 x 50
Line Schjølberg:
FORLATT REIR
(2014)
akryl på lerret
100 x 100
Line Schjølberg: "" Line Schjølberg: "SPOR " Line Schjølberg: "ERINDRING" Line Schjølberg: "VED PORTEN"
  Line Schjølberg:
SPOR
(2012)
litografi
39 x 38
Line Schjølberg:
ERINDRING
(2014)
akryl på lerret
100 x 100
Line Schjølberg:
VED PORTEN
(2014)
akryl på lerret
80 x 80
Line Schjølberg: "LITEN PIKE" Line Schjølberg: "SELFIE" Line Schjølberg: "SKJULT BETRAKTER" Line Schjølberg: "DAGDRØMMER"
Line Schjølberg:
LITEN PIKE
(2014)
akryl på lerret
100 x 100
Line Schjølberg:
SELFIE
(2014)
akryl på lerret
100 x 100
Line Schjølberg:
SKJULT BETRAKTER
(2014)
akryl på lerret
120 x 120
Line Schjølberg:
DAGDRØMMER
(2014)
akryl på lerret
120 x 120
Line Schjølberg: "VERDIFULL TID" Line Schjølberg: "HEMMELIG AGENDA" Line Schjølberg: "UTSYN" Line Schjølberg: "MAGISK HAGE"
Line Schjølberg:
VERDIFULL TID
(2014)
akryl på lerret
100 x 120
Line Schjølberg:
HEMMELIG AGENDA
(2014)
acrylic on canvas
140 x 120
Line Schjølberg:
UTSYN
(2014)
akryl på lerret
140 x 120
Line Schjølberg:
MAGISK HAGE
(2014)
akryl på lerret
150 x 130
Line Schjølberg: "ROMMET INNENFOR" Line Schjølberg: "FAMILIEN" Line Schjølberg: "REISEN II" Line Schjølberg: "IDYLL"
Line Schjølberg:
ROMMET INNENFOR
(2014)
akryl på lerret
120 x 120
Line Schjølberg:
FAMILIEN
(2013)
akryl på lerret
120 x 120
Line Schjølberg:
REISEN II
(2012)
akryl på lerret
140 x 140
Line Schjølberg:
IDYLL
(2012)
akryl på lerret
150 x 150
Line Schjølberg: "BETENKT BARN" Line Schjølberg: "PÅ TOKT" Line Schjølberg: "DET FØRSTE KYSSET" Line Schjølberg: "SALTOMORTALE"
Line Schjølberg:
BETENKT BARN
(2012)
akryl på lerret
150 x 150
Line Schjølberg:
PÅ TOKT
(2011)
akryl på lerret
100 x 120
Line Schjølberg:
DET FØRSTE KYSSET
(2012)
akryl på lerret
50 x 50
Line Schjølberg:
SALTOMORTALE
(2012)
akryl på lerret
50 x 50
Line Schjølberg: "LITEN GARTNER" Line Schjølberg: "SPOR" Line Schjølberg: "SMÅ HEMMELIGHETER" Line Schjølberg: "VED NAUSTET"
Line Schjølberg:
LITEN GARTNER
(2012)
akryl på lerret
40 x 40
Line Schjølberg:
SPOR
(2012)
akryl på lerret
40 x 40
Line Schjølberg:
SMÅ HEMMELIGHETER
(2012)
akryl på lerret
40 x 40
Line Schjølberg:
VED NAUSTET
(2011)
akryl på lerret
120 x 120
Norwegian English