Thomas Saenger

Thomas Saenger har et langt kunstnerskap innen film, foto, objekttegning og maleri. Han har arbeidet med alt fra multimediaprosjekt med 24 eliteturnere, slagverk og cembalo på Henie Onstad Kunstsenter og Kunstakademiet i Malmö til tegnefilm på det københavnbaserte galleriet Christian Dam.

Han var initiativtaker for kunstnergruppen med navnet Baphomet som besto av Theo Barth, Hans Hamid Rasmussen og ham selv.

Men det er maler Saenger i hovedsak er. En maler med dyp pasjon for maleriet.

Thomas Saenger: "MODERNE KOSCHER (blå)" Thomas Saenger: "MODERNE KOSCHER (gul)" Thomas Saenger: "CURVES" Thomas Saenger: "VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING"
Thomas Saenger:
MODERNE KOSCHER (blå)
(2012)
olje på lerret
118 x 192
Thomas Saenger:
MODERNE KOSCHER (gul)
(2012)
olje på lerret
118 x 192
Thomas Saenger:
CURVES
(2012)
olje på lerret
70 x 100
Thomas Saenger:
VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING
(2012)
olje på lerret
195 x 256
Thomas Saenger: "VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING I" Thomas Saenger: "VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING II" Thomas Saenger: "VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING III" Thomas Saenger: "STJERNEFISKE"
Thomas Saenger:
VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING I
(2012)
olje på lerret
150 x 100
Thomas Saenger:
VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING II
(2012)
olje på lerret
160 x 100
Thomas Saenger:
VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING III
(2012)
olje på lerret
150 x 100
Thomas Saenger:
STJERNEFISKE
(2012)
olje på lerret
150 x 188
Thomas Saenger: "MELLOM ROMMET OG DØDEN"    
Thomas Saenger:
MELLOM ROMMET OG DØDEN
(2012)
olje på lerret
150 x 188
   
Norwegian English