Håkon Gullvåg

Håkon Gullvåg (f. 1959) er født og oppvokst i Trondheim. Allerede 16 år gammel ble han tatt opp ved Kunstskolen i Trondheim (fra 1977 Kunstakademiet i Trondheim). Gullvågs ungdomsverker vitner om et tidlig modent talent, både formalt og innholdsmessig. Han eksperimenterer dristig i ulike retninger, både abstrakt og figurativt, men fra slutten av 70-tallet blir det figurative uttrykket enerådende.

(tekst fra Håkon Gullvågs nettside)

Håkon Gullvåg: "UTEN TITTEL" Håkon Gullvåg: "UTEN TITTEL"   
Håkon Gullvåg:
UTEN TITTEL

litografi
50 x 65
Håkon Gullvåg:
UTEN TITTEL

litografi
55 x 38
  
Norwegian English