Arne Borring

Arne Borring: "HØST I SØRKEDALEN" Arne Borring: "HEGGHOLMEN FYR" Arne Borring: "HESTER I SNE" Arne Borring: "FRA ST. HANSHAUGEN"
Arne Borring:
HØST I SØRKEDALEN
(2015)
oil on canvas
76 x 110
Arne Borring:
HEGGHOLMEN FYR
(2015)
oil on canvas
59 x 76
Arne Borring:
HESTER I SNE
(2015)
oil on canvas
50 x 67
Arne Borring:
FRA ST. HANSHAUGEN
(2014)
oil on canvas
92 x 115
Arne Borring: "HANKSUND I" Arne Borring: "KONGEEIKENE / MARIDALEN" Arne Borring: "AKERSELVEN I" Arne Borring: "AKERSELVEN II"
Arne Borring:
HANKSUND I

pastel
66 x 81
Arne Borring:
KONGEEIKENE / MARIDALEN

pastel
67 x 87
Arne Borring:
AKERSELVEN I

pastel
68 x 88
Arne Borring:
AKERSELVEN II

oil on canvas
83 x 71
Arne Borring: "BERNERLØKKEN / AMALDHUS" Arne Borring: "VANNBØFFELFJØSET" Arne Borring: "KLIPPE -  COSTA BRAVA" Arne Borring: "VÅR FRELSERS GRAVLUND"
Arne Borring:
BERNERLØKKEN / AMALDHUS

oil on canvas
90 x 99
Arne Borring:
VANNBØFFELFJØSET

oil on canvas
79 x 65
Arne Borring:
KLIPPE - COSTA BRAVA

pastel
50 x 68
Arne Borring:
VÅR FRELSERS GRAVLUND

pastel
66 x 81
Arne Borring: "GAMLE ØVERLAND BRO I" Arne Borring: "GAMLE ØVERLAND BRO " Arne Borring: "KIRKØY I" Arne Borring: "KIRKØY II"
Arne Borring:
GAMLE ØVERLAND BRO I

oil on canvas
Arne Borring:
GAMLE ØVERLAND BRO

pastel
Arne Borring:
KIRKØY I

pastel
66 x 81
Arne Borring:
KIRKØY II

pastel
66 x 81
Arne Borring: "KOMMANDANTBOLIGEN" Arne Borring: "LANDSBYENS KONGE" Arne Borring: "LYSAKERELVEN I" Arne Borring: "LYSAKERELVEN II"
Arne Borring:
KOMMANDANTBOLIGEN

oil on canvas
88 x 88
Arne Borring:
LANDSBYENS KONGE

oil on canvas
65 x 79
Arne Borring:
LYSAKERELVEN I

pastel
68 x 88
Arne Borring:
LYSAKERELVEN II

pastel
68 x 81
Arne Borring: "MAURICE" Arne Borring: "PATRICNY  - MATADOREN" Arne Borring: "PURNAS HUS" Arne Borring: "VAKTBUA"
Arne Borring:
MAURICE

oil on canvas
56 x 48
Arne Borring:
PATRICNY - MATADOREN

oil on canvas
39 x 31
Arne Borring:
PURNAS HUS

oil on canvas
64 x 80
Arne Borring:
VAKTBUA

oil on canvas
70 x 90
Arne Borring: "BONDENS JOMFRULAND" Arne Borring: "FRA NORDSTRAND, NESODDEN" Arne Borring: "GAMLE ØVERLAND BRO II" Arne Borring: "GAMLE ØVERLAND BRO III"
Arne Borring:
BONDENS JOMFRULAND

il on canvas
102 x 131
Arne Borring:
FRA NORDSTRAND, NESODDEN

oil on canvas
92 x 97
Arne Borring:
GAMLE ØVERLAND BRO II

pastel
65 x 50
Arne Borring:
GAMLE ØVERLAND BRO III

pastel
50 x 70
Arne Borring: "GAMLE ØVERLAND BRO IV" Arne Borring: "GAMMEL LÅVE PÅ ØVERLAND" Arne Borring: "ISLØSNING, BOGSTAD" Arne Borring: "OSLO HAVN II"
Arne Borring:
GAMLE ØVERLAND BRO IV

oil on canvas
53 x 65
Arne Borring:
GAMMEL LÅVE PÅ ØVERLAND

pastel
33 x 50
Arne Borring:
ISLØSNING, BOGSTAD

pastel
30 x 70
Arne Borring:
OSLO HAVN II

il on canvas
70 x 112
Arne Borring: "TIDLIG VÅR, BOGSATD II" Arne Borring: "TIDLIG VÅR, BOGSTAD III" Arne Borring: "TIDLIG VÅR MARIDALEN" Arne Borring: "ØVERLANDSELVEN II"
Arne Borring:
TIDLIG VÅR, BOGSATD II

pastel
50 x 65
Arne Borring:
TIDLIG VÅR, BOGSTAD III

pastel
50 x 65
Arne Borring:
TIDLIG VÅR MARIDALEN

oil on canvas
70 x 105
Arne Borring:
ØVERLANDSELVEN II

oil on canvas
74 x 114
Norwegian English