Tommy K. Syversbråten

Tommy K. Syversbråten: "HAPPY LOCKDOWN" Tommy K. Syversbråten: "LONG CONNECTION" Tommy K. Syversbråten: "SORRY" Tommy K. Syversbråten: "LAGSPILL NÃ…R DET GJELDER"
Tommy K. Syversbråten:
HAPPY LOCKDOWN
(2021)
olje på papp og lerret
30 x 40
Tommy K. Syversbråten:
LONG CONNECTION
(2021)
olje på lerret
30 x 40
Tommy K. Syversbråten:
SORRY
(2020)
olje på lerret
60 x 90
Tommy K. Syversbråten:
LAGSPILL NÃ…R DET GJELDER
(2020)
olje på lerret
75 x 65
Tommy K. Syversbråten: "DEN HELLIGE VIN SNIK" Tommy K. Syversbråten: "BYGDAS ROMEO" Tommy K. Syversbråten: "LILLE FAEN" Tommy K. Syversbråten: "ET LITE ØYEBLIKK"
Tommy K. Syversbråten:
DEN HELLIGE VIN SNIK
(2020)
olje på lerret
75 x 95
Tommy K. Syversbråten:
BYGDAS ROMEO
(2020)
olje på lerret
65 x 65
Tommy K. Syversbråten:
LILLE FAEN
(2020)
olje på lerret
75 x 75
Tommy K. Syversbråten:
ET LITE ØYEBLIKK
(2020)
olje på lerret
25 x 25
Tommy K. Syversbråten: "PLANEN VAR" Tommy K. Syversbråten: "BARE EN LITEN STREKK" Tommy K. Syversbråten: "LØRDAG KL 19" Tommy K. Syversbråten: "PÃ… VENT"
Tommy K. Syversbråten:
PLANEN VAR
(2020)
olje på lerret
55 x 75
Tommy K. Syversbråten:
BARE EN LITEN STREKK
(2020)
olje på lerret
55 x 35
Tommy K. Syversbråten:
LØRDAG KL 19
(2020)
olje på lerret
55 x 35
Tommy K. Syversbråten:
PÃ… VENT
(2020)
olje på lerret
55 x 65
Tommy K. Syversbråten: "RADIO 4" Tommy K. Syversbråten: "SNIKERENS VOKTER" Tommy K. Syversbråten: "SNIKEREN" Tommy K. Syversbråten: "SOFAUTFORSKER"
Tommy K. Syversbråten:
RADIO 4
(2020)
mixrd media
28,5/62,5/28,5
Tommy K. Syversbråten:
SNIKERENS VOKTER
(2020)
olje på lerret
45 x 55
Tommy K. Syversbråten:
SNIKEREN
(2020)
olje på lerret
45 x 65
Tommy K. Syversbråten:
SOFAUTFORSKER
(2020)
olje på lerret
95 x 75
Tommy K. Syversbråten: "STYGGEN" : "" : "" Tommy K. Syversbråten: "STYGGEN ( 3 x tegning)"
Tommy K. Syversbråten:
STYGGEN
(2020)
olje på lerret
55 x 45
    Tommy K. Syversbråten:
STYGGEN ( 3 x tegning)
(2020)
penn og tusj på papir m/ramme
33 x 33
Tommy K. Syversbråten: "2020 PAUSE" Tommy K. Syversbråten: "LØRDAG KVELD" Tommy K. Syversbråten: "LITEN PAUSE" Tommy K. Syversbråten: "FEILVURDERT"
Tommy K. Syversbråten:
2020 PAUSE
(2020)
penn og tusj på papir m/ ramme
33 x 33
Tommy K. Syversbråten:
LØRDAG KVELD
(2020)
penn og tusj på papir m/ramme
33 x 33
Tommy K. Syversbråten:
LITEN PAUSE
(2020)
penn og tusj på papir m/ramme
33 x 33
Tommy K. Syversbråten:
FEILVURDERT
(2020)
penn og tusj på papir m/ramme
33 x 33
Tommy K. Syversbråten: "ET ØYEBLIKK" Tommy K. Syversbråten: "VERDT DET" Tommy K. Syversbråten: "ALL ABOUT THE COMPANY" Tommy K. Syversbråten: "FJELLTELEGRAFEN"
Tommy K. Syversbråten:
ET ØYEBLIKK
(2020)
penn og tusj på papir m/ ramme
33 x 33
Tommy K. Syversbråten:
VERDT DET
(2020)
olje på lerret
55 x 35
Tommy K. Syversbråten:
ALL ABOUT THE COMPANY
(2020)
olje på lerret
50 x 70
Tommy K. Syversbråten:
FJELLTELEGRAFEN
(2020)
olje på lerret
50 x 40
Tommy K. Syversbråten: "KEEPING SOMETHINGS" Tommy K. Syversbråten: "SOMEWHERE MAYBE" Tommy K. Syversbråten: "FJELLINJEN" Tommy K. Syversbråten: "USED TO BE"
Tommy K. Syversbråten:
KEEPING SOMETHINGS
(2020)
olje på lerret
50 x 50
Tommy K. Syversbråten:
SOMEWHERE MAYBE
(2020)
olje på lerret
40 x 30
Tommy K. Syversbråten:
FJELLINJEN
(2020)
olje på lerret
50 x 40
Tommy K. Syversbråten:
USED TO BE
(2019)
olje på lerret
50 x 40
Tommy K. Syversbråten: "NATURE BEAT" Tommy K. Syversbråten: "DYING NIGHT" Tommy K. Syversbråten: "ROUGE WAVE" Tommy K. Syversbråten: "RADIO NOWHERE"
Tommy K. Syversbråten:
NATURE BEAT
(2019)
olje på lerret
70 x 90
Tommy K. Syversbråten:
DYING NIGHT
(2018)
olje på lerret
107 x 127
Tommy K. Syversbråten:
ROUGE WAVE
(2010)
olje på lerret
90 x 110
Tommy K. Syversbråten:
RADIO NOWHERE
(2017)
olje på lerret
60 x 60
Tommy K. Syversbråten: "UTEN TITTEL" Tommy K. Syversbråten: "MEANWHILE" Tommy K. Syversbråten: "WALK OF PRIDE" Tommy K. Syversbråten: "SANCTUARY"
Tommy K. Syversbråten:
UTEN TITTEL
(2016)
olje på lerret
73 x 60
Tommy K. Syversbråten:
MEANWHILE
(2016)
olje på lerret
60 x 80
Tommy K. Syversbråten:
WALK OF PRIDE
(2015)
olje på lerret
100 x 120
Tommy K. Syversbråten:
SANCTUARY
(2015)

100 x 120
Norwegian English