Susanne Hætta

Susanne Hætta (f.1975) er fotograf, forfatter, forlegger, kunstner og designer, basert i Finnmark. Utstillingen hennes ”Blood conversations” fikk bred omtale og oppmerksomhet da hun brukte blod som materiale – inklusiv eget blod. Svarthvitt-foto er imidlertid Hættas primære fotografiske uttrykk.

Susanne Hætta: "APPLE (1/10)" Susanne Hætta: "UNTITLED 1 (2/10)" Susanne Hætta: "UNTITLED 2 (1/10)" Susanne Hætta: "NEON JESUS (2/1)"
Susanne Hætta:
APPLE (1/10)

fotografi på plexiglass
100 x 150
Susanne Hætta:
UNTITLED 1 (2/10)

fotografi på plexiglass
100 x 150
Susanne Hætta:
UNTITLED 2 (1/10)

fotografi på plexiglass
100 x 150
Susanne Hætta:
NEON JESUS (2/1)

fotografi på plexiglass
100 x 150
Norwegian English