Linda Zina Aslaksen

Linda Zina Aslaksen: "RÁNES GEAÐGI / GRAY ROCK" Linda Zina Aslaksen: "MAMA BEAR" Linda Zina Aslaksen: "ČUOLDIME NIEGUID / WEAVING DREAMS" Linda Zina Aslaksen: "     SARVVU"
Linda Zina Aslaksen:
RÁNES GEAÐGI / GRAY ROCK

spray paint and acrylic on canvas
120 č 100
Linda Zina Aslaksen:
MAMA BEAR

spray paint and acrylic on canvas
120 x 100
Linda Zina Aslaksen:
ČUOLDIME NIEGUID / WEAVING DREAMS

spray paint and acrylic on canvas
120 x 100
Linda Zina Aslaksen:
SARVVU

spray paint and acrylic on canvas
30 x 30
Linda Zina Aslaksen: "BOAZU	"    
Linda Zina Aslaksen:
BOAZU

spray paint and acrylic on canvas
30 x 30
   
Norwegian English