Ragna Misv@r Grønstad


Ragna Misvær Grønstad (f.1984) er visuell kunstner og grafiker fra Bodø. Misvær Grønstad plasserer hele sin kunstpraksis i noe hun kaller et imaginarium: I bildenes kjerne ligger universet, dype hav og livet under overflaten. Hun er kjent for seriene med saltvannsblomster, som er et prosjekt hun startet under masterutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Arbeidene hennes har en samfunnskritisk og filosofisk stemme, som kommer til uttrykk gjennom tekst og kontemporær poesi. I 2018 ble Misvær Grønstad og et knippe andre unge kunstnere valgt ut av Queen Sonja Print Award (QSPA) til å pryde MS Roald Amundsen, verdens første hybridskip.

Ragna Misv@r Grønstad: "HYBRIDEN PÅ VANDRING (1/5)" Ragna Misv@r Grønstad: "SALTVANNSBLOMST #13 MARIA POPOVA (4/5)" Ragna Misv@r Grønstad: "SALTVANNSBLOMST #7  RACHEL CARSON (3/5)" Ragna Misv@r Grønstad: "SALTVANNSBLOMST #5 REBECCA SOLNIT (4/5)"
Ragna Misv@r Grønstad:
HYBRIDEN PÅ VANDRING (1/5)

etsning
100 x 200
Ragna Misv@r Grønstad:
SALTVANNSBLOMST #13 MARIA POPOVA (4/5)

tresnitt
141 x 67
Ragna Misv@r Grønstad:
SALTVANNSBLOMST #7 RACHEL CARSON (3/5)

tresnitt
141 x 112
Ragna Misv@r Grønstad:
SALTVANNSBLOMST #5 REBECCA SOLNIT (4/5)

tresnitt
141 x 67
Ragna Misv@r Grønstad: "SALTVANNSBLOMST #6 SIRI HUSTVEDT (2/5)" Ragna Misv@r Grønstad: "SALTVANNSBLOMST #10 SUSAN SONTAG (3/5)" Ragna Misv@r Grønstad: "SALTVANNSBLOMST #12 TOVE JANSSON (2/5)"  
Ragna Misv@r Grønstad:
SALTVANNSBLOMST #6 SIRI HUSTVEDT (2/5)

tresnitt
141 x 87
Ragna Misv@r Grønstad:
SALTVANNSBLOMST #10 SUSAN SONTAG (3/5)

tresnitt
141 x 112
Ragna Misv@r Grønstad:
SALTVANNSBLOMST #12 TOVE JANSSON (2/5)

tresnitt
141 x 67
 
Norwegian English