Kristoffer Evang

Kristoffer Evang (f.1979) har grafisk- og webutdanning fra MI og var elev og senere veileder i Eirik Lütkens studio, Oslo.

Hans maleriske uttrykk kan defineres som samtidsrealistisk og er inspirert av den amerikanske ”contemporary realism". Evang har sine kunnskaper fra det tradisjonelle figurative maleriet. Gjennom portrettet, som tradisjonelt sett representerer høykultur, binder kunstneren fortid sammen med nåtid. Samtidig setter Evang også spørsmålstegn ved høy- og lavkunst. Hva skiller disse fra hverandre?
Er vi tjent med et slikt skille og hva skjer når man viser gatekunsten innenfor galleriets beskyttende vegger? Forsvinner gatekunstens forakt for autoriteter, forandrer den karakter eller blir gatekunsten en del av institusjonen den tidligere opponerte mot?

Kristoffer Evang: "DELEATED HISTORY" Kristoffer Evang: "SEX SELLS AND I KNOW" Kristoffer Evang: "CEASELESS MEMORIES" Kristoffer Evang: "THE APPERENTICE"
Kristoffer Evang:
DELEATED HISTORY
(2010)
olje på lerret
150 x 200
Kristoffer Evang:
SEX SELLS AND I KNOW
(2010)
olje på lerret
110 x 160
Kristoffer Evang:
CEASELESS MEMORIES
(2010)
olje på lerret
110 x 160
Kristoffer Evang:
THE APPERENTICE
(2009)
olje på lerret
90 x 120
Kristoffer Evang: "ELECTRIC LINDA" Kristoffer Evang: "MR. LUCKY " Kristoffer Evang: "THE OLD MASTER" Kristoffer Evang: "ŒSNE"
Kristoffer Evang:
ELECTRIC LINDA
(2009)
olje på lerret
90 x 120
Kristoffer Evang:
MR. LUCKY
(2009)
olje på lerret
90 x 120
Kristoffer Evang:
THE OLD MASTER
(2009)
olje på lerret
90 x 120
Kristoffer Evang:
ŒSNE
(2009)
olje på lerret
90 x 120
Kristoffer Evang: "IRREVERSIBLE LOVE" Kristoffer Evang: "TATTOO IN LIMBO" Kristoffer Evang: "ODIN" Kristoffer Evang: ""
Kristoffer Evang:
IRREVERSIBLE LOVE
(2009)
olje på lerret
90 x 120
Kristoffer Evang:
TATTOO IN LIMBO
(2009)
olje på lerret
90 x 120
Kristoffer Evang:
ODIN
(2009)
olje på lerret
90 x 120
 
Kristoffer Evang: "" Kristoffer Evang: "KAMPEN"   
 Kristoffer Evang:
KAMPEN
(2008)
olje på lerret
170x120
  
Norwegian English