Ian Ward Garlant

Ian Ward Garlant (f.1962) er født og oppvokst i London. Han studerte ved Kingston College of Art and Design og ble etter hvert hentet inn av den engelske Haute Couture-skredderen Hardy Amies som har vært Dronning Elisabeths hoffleverandør i 50 år. Garlant ble 25 år i Hardy Amies’ motehus, men forlot designeryrket da finanskrisen inntraff for fire år siden. Nå er kunstneren bosatt ved Hardangerfjorden og jobber skulpturelt både i form av installasjoner samt skulpturelle malerier.

Garlants verker har et futuristisk preg samtidig som de peker tilbake til et urstadium bestående av de fire elementene: ild, luft, jord og vann. Da kunstneren i 2010 stilte ut sine skulpturelle betongarbeider i Galleri A, hentet han inspirasjonen fra Olav H. Hauges diktning.

Ian Ward Garlant: "NEBULA MINOR" Ian Ward Garlant: "SPORER" Ian Ward Garlant: "SVARTE KROSSAR" Ian Ward Garlant: "SKOGEN I SKOGEN"
Ian Ward Garlant:
NEBULA MINOR
(2010)
mixed media
87x71
Ian Ward Garlant:
SPORER
(2010)
mixed media
87x71
Ian Ward Garlant:
SVARTE KROSSAR
(2010)
mixed media
87x46
Ian Ward Garlant:
SKOGEN I SKOGEN
(2010)
mixed media
64x114
Ian Ward Garlant: "COLD SPELL" Ian Ward Garlant: "STORMKRØKT SKOG" Ian Ward Garlant: "EITT MED LANDET" Ian Ward Garlant: "STABBESTEINAR"
Ian Ward Garlant:
COLD SPELL
(2010)
mixed media
d: 103
Ian Ward Garlant:
STORMKRØKT SKOG
(2010)
mixed media
122x72
Ian Ward Garlant:
EITT MED LANDET
(2010)
mixed media
82x124
Ian Ward Garlant:
STABBESTEINAR
(2010)
mixed media
64x161
Ian Ward Garlant: "TO LI PO" Ian Ward Garlant: "READ LU CHI" Ian Ward Garlant: "STEINSPRANG" Ian Ward Garlant: "DRAUMEN"
Ian Ward Garlant:
TO LI PO
(2010)
mixed media
120x120
Ian Ward Garlant:
READ LU CHI
(2010)
mixed media
121x122
Ian Ward Garlant:
STEINSPRANG
(2010)
mixed media
122x84
Ian Ward Garlant:
DRAUMEN
(2010)
mixed media
123x84
Ian Ward Garlant: "EINSEMDI" Ian Ward Garlant: "VATNET OG EVA" Ian Ward Garlant: "DESEMBERMÅNEN" Ian Ward Garlant: "COLD STAR"
Ian Ward Garlant:
EINSEMDI
(2010)
mixed media
115x84
Ian Ward Garlant:
VATNET OG EVA
(2010)
mixed media
123x134
Ian Ward Garlant:
DESEMBERMÅNEN
(2010)
mixed media
124x123
Ian Ward Garlant:
COLD STAR
(2010)
mixed media
d: 100
Ian Ward Garlant: "WOOD FOR THE TREES"    
Ian Ward Garlant:
WOOD FOR THE TREES
(2010)
mixed media
d: 100
   
Norwegian English